Arkitekter Engstrand och Speek AB

Företaget grundades 1962 av Bertil Engstrand och Hans Speek. 1984 tog medarbetarna
Ola Bengtsson och Olle Dahlkild del i företaget och drev tillsammans med Hans och Bertil
företaget till 1992 då grundarna pensionerade sig. Ola Bengtsson, Olle Dahlkild och sedermera Jens Dahlkild ledde tillsammans företaget fram till 2015, då det helt togs över av Jens Dahlkild.

Verksamheten
Företaget har som helhet en bred och kontinuerligt förnyad kompetens inom arkitektur,
stadsbyggnad och byggprocess. Vi följer gärna våra projekt från programskrivning och
förslagsställande via detaljplan och bygglov till projektering och produktionsstöd.

Helhetssyn
Vi strävar efter stark helhetssyn med kunden i fokus, uppbyggd av nyfikna, aktiva och
kompetenta medarbetare vilket ger förutsättningar till lyckade projekt mätt ur många
olika och sammanfogade aspekter.

Spetskompetens
Vår spetskompetens återfinns bland annat inom bostadsutformning, stadsbyggnad
samt inom utveckling av byggsystem.