Kv Mjölnaren, Norrköping

Adress: Västgötegatan, Norrköping
Uppdragsgivare: HSB
Projektering: pågående

Kv Mjölnaren
Vi gestaltar i kvarteret runt Västgötegatan tre huskroppar med totalt 69 lägenheter för HSB. Det blir ljusa lägenheter med varierad planlösning, alla lägenheterna har balkong eller uteplats. Bostäderna ligger med närhet till både Motala ström och Norrköpings centrum. Den överordnade gestaltningsprincipen för kvarteret är att återuppföra bebyggelsen och rama in stråket längs Västgötegatan. Kvarteren ska förmedla övergången mellan rutnätstaden och industrilandskapet samtidigt som strukturen från den medeltida staden blir läsbar.


2015-04-29