Ramavtal flerbostadshus för SKL

Uppdragsgivare: Lindbäcks Bygg

Flexibelt typhus
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av bra och billiga bostäder för kommunerna. Arkitekter Engstrand och Speek har tillsammans med Lindbäcks bygg tagit fram ett av de typhus som tilldelats ramavtal. Flerbostadshusen i 4-6 våningar är tänkta att fungera på många platser i landet och en viktig del i framtagandet av typhuset har varit att skapa möjlighet att anpassa byggnaderna efter sin omgivning och samtidigt kunna tillhandahålla prisvärda bostäder.


2017-02-24