Silverdal Platå, Sollentuna

Adress: Silverdal, Sollentuna
Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB
Färdigställt: 2010

11 nya stadsradhus
I gränssnittet mellan Silverdal torgs större skala med flerbostadshus i 5 våningar och den angränsande småhusbebyggelsens skala i två våningar har vi gestaltat två byggnadskroppar innehållande 11 stadsradhus i trevåningar. De mot gatan öppna, två våning höga, utvändiga terrassrummen skapar en förmedlande skala och skapar en möjlighet för de boende att ta del av söderläget trots att huset står med fasaden i gatuliv.