Kv Dansbanan, Stora Urvik, Nybyggnad.

Adress: Gamla Enköpingsvägen, Stora Ursvik, Sundbybergs Stad
Uppdragsgivare: Riksbyggen
Skede: pågående, hus A är inflyttat 2014

Nytt flerbostadshus och radhus
Det nya området Stora Ursvik knyter samman Lilla Ursvik, Rissne och Rinkeby och gränsar mot Igelbäckens naturreservat. Området bebyggs med en blandning av småhus, stadsradhus, flerbostadshus och verksamhetslokaler för att skapa en urban miljö.

Kv. Dansbanan består av ett vinklat flerbostadshus med lokal i bottenvåningen, radhus och loggiaradhus runt en gemensam och bilfri gård. Totalt ca 116 bostäder. Hela kvarteret byggs i tegel av varierande kulörer och särkild vikt har lagts vid detaljer och dekormurning samt ljussättning.

Brf Gläntan utnämndes till Årets Riksbyggenbostad 2014!
Motiveringen lyder “Projektet har en bra variation av vällösta lägenhetstyper som samlas runt en gemensam och ovanligt omsorgsfullt utformad gård”. Varierade och välstuderade fasaddetaljer och lägenheternas för området rimliga prisnivå framhålls också som goda kvalitéer.

Juryn för utmärkelsen bestod av Claes Caldenby, professor emeritus vid Chalmers arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent om arkitektur.