Inredning av Kyrkans Hus i Boo församling

Adress: Orminge Centrum, Nacka
Uppdragsgivare: Boo församling
Färdigställt: 2005

Inredningen förstärker intrycket av en trivsam och hemliknande miljö som samtidigt känns publik och välkomnande för alla vilket var inriktningen redan vid byggnads- och rumsgestaltningen och vid valen av invändiga material. Standardmöbler och specialtillverkade möbler av hög klass har valts varvid funktion och gestalt har prövats noga i samråd med församlingen.
Den platsspecifika konsten förhöjer den känsla av livaktig andlighet som präglar helheten.