Kyrkans Hus i Boo församling

Adress: Orminge Centrum, Nacka
Uppdragsgivare: Boo församling
Färdigställt: 2005

Om – och tillbyggnad samt inredning
Byggnaden fungerar som ett viktigt tillägg i det stora, något diffusa stadsrum som utgörs av Orminge Centrum och tillhörande parkeringsplats. Genom byggnadens placering samt nya kommunikationsstråk uppstår fler möjligheter för rörelse genom centrum. Entréernas placering och fasaden är utformade för att skapa en tillgänglig och välkomnande verksamhet. Enkla och tydliga rumssamband samt generösa och ljusa rum ger utrymme för såväl eftertanke och stillhet som mer livliga aktiviteter.