“Bostad är ett vackert ord”

Författare: Claes Caldenby, professor i Arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola och tidigare redaktör på tidningen Arkitektur. Form: Sture Balgård
Balkong förlag 2012, ISBN 978-91-85581-60-3

Bok om Arkitekter Engstrand och Speek
Arkitekter Engstrand och Speek gav sommaren 2012 ut denna bok som
presenterar kontorets bostadsarkitektur från 60-tal fram till 90-tal.

I ett stort antal bostadsområden från 1960-talet och framåt har arkitektkontoret Engstrand och Speek utvecklat sin egen modell. 1296 är en sammanfattning av det som blivit kontorets signum, enheten 36×36 dm som ger lätt byggbara hus och generellt användbara rum som kan pusslas ihop till goda lägenhetsplaner i bästa svensk bostadstradition. Genom miljonprogrammet och 1980-talets snåla lösningar har de ritat bostadsområden som med sin intima rumslighet för vidare idéerna om trädgårdsstaden och den danska tät lav-rörelsen. Bertil Engstrand berättar i boken kontorets historia och Claes Caldenby skriver om ett urval rikt illustrerade projekt och om Engstrand och Speeks egenart.

Bostadshistoria
Sex av projekten i vägvisaren i den här boken har presenterats i tidskriften Arkitektur. Därtill tre projekt utanför Stockholmsområdet och vägvisaren samt ett tävlingsförslag och ett innerstadsprojekt. I Ola Nylanders (adjungerad professor i Bostadens arkitektur vid CTH) bok Svensk bostad under 1900-talet uppmärksammas Engstrand och Speeks bostadsarkitektur på flera ställen. Att Engstrand och Speek fått ett Kasper Salin-pris placerar också kontoret i en elit i arkitektvärlden. Sedan starten 1962 har 39 arkitektkontor fått Kasper Salin-priset.


Boken kan beställas hos Arkitekter Engstrand och Speek.