Frösjöstrand, Gnesta

Uppdragsgivare: PEAB Bostad AB
Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft

Ny detaljplan i Gnesta.
En centralt belägen tomt med industrier omvandlas till en stadsdel med bostäder och en viss del verksamheter. Området ligger nära stationen i Gnesta vid Frösjön och binder samman ett relativt nybyggt småhusområde med centrala Gnesta.
Närmast spåret bevaras en del av den äldre bebyggelsen och det kommer även fortsättningsvis att finnas verksamheter från lättare industri till konstnärsaateljéer i området. En ny park vid sjön blir en tillgång för alla Gnestabor och skapar ett sammanhållande stråk längs vattnet.
Engstrand och Speek har stått för gestaltningsprogram och illustrationer.